Set Tokyo

Set Tokyo

250 zł
Kuromai maki, 1/2 Shifu maki, Agetofu maki, 1/2 California maki, Jambo maki, 1/2 Golden maki, 1/2 Philadelphia maki, 1/2 Sake avocado maki, 1/2 Philadelphia gold mak 1320/85